Zeeuwen hoopvol over herverdeling gemeentefonds

De Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek hebben al hun steun toegezegd aan de motie die Zeeuwse gemeenten gaan indienen tijdens de ALV van het VNG-congres. De motie roept op om de voorgestelde herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds door te zetten. ‘Er is grote kans dat de motie slaagt. We zijn hoopvol gestemd’, aldus burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere.

Lees meer