Amersfoort hield te lang vast aan eigen gelijk

Tussen januari en juli 2015 stond de gemeente Amersfoort onder financieel preventief toezicht van de provincie Utrecht. Afgelopen dinsdag werd het onderzoeksrapport “Onder Toezicht” aan de raad gepresenteerd. Enkele conclusies: ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amersfoort hielden te lang vast aan hun eigen keuzes en financiële methodieken. Het ontbrak aan goede checks and balances om hierin verandering te brengen. De provincie Utrecht bleef te lang onduidelijk over haar oordeel over de begroting.

Lees meer  

Read more

Zeeuwen hoopvol over herverdeling gemeentefonds

De Peelgemeenten en gemeenten uit de regio Achterhoek hebben al hun steun toegezegd aan de motie die Zeeuwse gemeenten gaan indienen tijdens de ALV van het VNG-congres. De motie roept op om de voorgestelde herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds door te zetten. ‘Er is grote kans dat de motie slaagt. We zijn hoopvol gestemd’, aldus burgemeester Rob van der Zwaag van de gemeente Veere.

Lees meer  

Read more

Evaluatie contraterrorisme: bedenk het ondenkbare

De grillige betrokkenheid van overheden bij de aanpak van terreur en radicalisering heeft consequenties gehad voor het gezamenlijke interventievermogen van de overheid. Dat stellen Utrechtse wetenschappers in de Evaluatie nationale contraterrorisme-strategie 2011-2015 die zij in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie opstelden. Onderzoekers Mirko Noordegraaf en Scott Douglas leggen uit.

Lees meer  

Read more

Aandacht voor contraterrorisme verslapt snel

De aandacht voor radicalisering en terrorisme nam vanaf 2011 zowel landelijk als lokaal af bij verminderde dreiging of politieke aandacht. Dat blijkt uit de Evaluatie nationale contraterrorisme-strategie 2011-2015 die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De tijd om verloren capaciteit, contacten en kennis na de hernieuwde dreiging vanaf 2013 weer op te tuigen had consequenties voor het gezamenlijke interventievermogen.

Lees meer  

Read more